STOA 

Stichting Ouderen Activiteiten

Molenstraat 3 J, 9531CH Borger (Hunzehuys)

Telefoon: 06 11053931      mail: stoa.borgerodoorn@gmail.com

                                                                                                           

                                            

De STOA stimuleert activiteiten die het welzijn, leefbaarheid en de participatie van senioren in de gemeente Borger-Odoorn bevorderen.

                                                 

U, uw club of groep heeft een leuk idee om iets nieuws op te zetten, te veranderen of te vervangen maar heeft niet de nodige middelen of kennis in huis...dan is een gesprek met de STOA misschien de oplossing!

Wij richten het oogmerk vooral op kleine groepen en clubs die over geen of weinig ervaring of middelen beschikken. Ook nieuwe initiatieven ten aanzien van seniorenactiviteiten hebben bijzondere belangstelling. Wij helpen tijdelijk met raad en daad en/of met financiële ondersteuning tot maximaal 1.000 euro. Voor verzoeken hanteert de STOA eenvoudige en snelle procedures. Voorwaarde voor toekenning van een ondersteuning is dat de activiteit overwegend gericht is op senioren in of uit de gemeente Borger-Odoorn. Aanvragen met een commerciële invalshoek worden niet gehonoreerd. Financiële bijdragen om contributies te verlagen of te compenseren worden niet verstrekt.

De STOA werkt zonder enig winstoogmerk of commerciële achtergrond. Alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers. De STOA vraagt geen vergoedingen of andere tegemoetkomingen voor haar dienstverlening.

Eenvoudige en snelle procedures:

 • U belt ons voor een afspraak.
 • Tijdens een persoonlijk gesprek geeft u een toelichting.
 • Wj geven meteen aan of wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.
 • Na overleg in het Stoa-bestuur krijgt u uitslag.

 

                         

Participatie acties

Tennesse Country Dancers, Borger

De club wil leden werven d.m.v. een promotieactie. De STOA steunt deze campagne,

 • financieel,
 • raadgevend en begeleidend,
 • ontwerpen en maken van promotiemiddelen.

 

SCIO, educatie voor senioren

De groep geeft speciaal voor senioren cursussen en workshops voor omgaan met de computer, tablet en mobiele telefoon (smartphone, i-phone). De Stoa steunt deze groep,

 • staat garant voor een eventueel financieel tekort op de begroting,
 • voert de administratie en boekhouding,
 • treedt, voor zover nodig, op als juridisch rechtspersoon.

 

Escar'go! Nordic Walking langzaam loopgroep.

Enkele senioren willen een Nordic Walking groep oprichten voor ouderen die, om welke reden dan ook, langzaam moeten of willen lopen. De Stoa steunt dit initiatief,

 • financieel,
 • raadgevend.

 

Senioren Actief

De groep initiërt en voert activiteiten uit ter bevordering van welzijn, informatie en gezelligheid voor senioren. De Stoa steunt deze groep,

 • raadgevend en begeleidend,
 • financieel,
 • voert administratie en boekhouding,
 • treedt op als juridisch rechtspersoon voor de groep.

 

Ouderendagen

De commissie ouderendag organiseert jaarlijks een gezellige middag voor senioren uit de gemeente Borger-Odoorn. De Stoa steunt deze actie,

 • financiële garantie voor een eventueel tekort op de begroting.