STOA

Lisdodde 33, 9521HK Nieuw-Buinen

Telefoon: 06 27655858

Mail: www.stoa.borgerodoorn@gmail.com                                                                                 

Inschrijving Kamer van Koophandel nr. 040 55237

Opgericht 1997

Bank: Rabobank nr. NL21RABO 0311257739

Stoa is supporter van Cittaslow

 

                                                                                                           

                                            

De wens om de kwaliteit van leven en de leefomgeving hoog te houden en verbeteren. Stichting Stoa staat sinds meer dan twintig jaren bewust voor deze leefstijl. Minder hectisch, minder gericht op veel en minder gericht op snel. Menselijk, milieubewust en verstandig. Kiezen voor de kleinere schaal in een globaliserende wereld.

Stichting Stoa stimuleert activiteiten voor welzijn, leefbaarheid en participatie van senioren in de gemeente Borger-Odoorn.

Stichting Stoa richt zich vooral op kleine groepen en clubs die over geen of weinig ervaring of middelen beschikken om nieuwe initiatieven, acties of verbeteringen uit te voeren. Maar ook particuliere personen die een idee hebben zijn welkom. Wij helpen tijdelijk met raad en daad en/of met financiële ondersteuning. Stichting Stoa werkt zonder enig winstoogmerk of commerciële achtergrond. Alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers. Onze Stichting vraagt geen vergoedingen of andere tegemoetkomingen voor haar dienstverlening. Voor informatie kunt u ons bellen, telefoon 06 110 539 31.

De betekenis van ons logo, de griekse zuil, kunt u nalezen, klik: InfoBieb