het STOA doe team.
v.l.n.r.:
Hans Snell, Fenna Breedveld-Boes, Geert Bottinga.

 

 

wij houden u in beweging...een leven lang!

 

Fit met 55+ seniorensport

Fit met 55+ senioreneducatie

Fit met 55+ seniorenwelzijn

 

Stichting Ouderen Activiteiten Borger-Odoorn

 

 

 

 

 

 

 

De STOA (Stichting Ouderen Activiteiten) zet zich in ten behoeve van senioren in de gemeente Borger-Odoorn. Deelnemers uit buurgementen zijn welkom.

 De STOA,

  • initieert activiteiten, voert uit en begeleid de bij haar aangesloten clubs, verenigingen, groepen en individuele leden,
  • zoekt samenwerking met organisaties die eenzelfde of soortgelijke doelen nastreven,
  • werkt zonder enig oogmerk op winst; alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Activiteiten: Het centrale onderwerp van de Stoa is 'blijf in beweging met lichaam en geest' en doe mee! De Stoa biedt voor senioren veel mogelijkheden om fit te blijven, of te worden, in sportieve bewegingsclubs zoals gymnastiek, wandelgroepen en dansgroepen. Alle groepen worden begeleid door opgeleide docenten-begeleid(st)ers. De Stoa speelt in het bijzonder ook in op de behoeften van deze tijd zoals de toenemde digitalisering waaraan senioren en ouderen deel moeten nemen. Computerlessen, tabletlessen en themalessen zijn een belangrijke taak om senioren wegwijs te maken in de omgang met de communicatiemiddelen van deze tijd. Maar ook kunst, cultuur en gezelligheid komen niet te kort. Regelmatig houdt de Stoa lezingen en presentaties, gezellige thema café's en seniorendagen.

Onderstaande videoclip geeft u in vijf minuten een indruk over onze activiteiten. Start de video met het driehoekje links onder. Aan de rechterzijde is een vierkant, daarmee kunt u het volledige scherm inschakelen.

 

 

 

Wat doet het Stoa-team voor uw club of groep!

Onze doelstelling is: wij willen dat u fijn en veilig kunt bewegen, dat u plezier met elkaar hebt en dat u zich niet hoeft te bemoeien met allerhand lastige, maar wel nodige, bijzaken. Verder staat het Stoa-doe team altijd voor u klaar als u dit wenst. Dus...roept u maar! Standaard regelt de Stoa veel zaken achter de schermen voor uw groep of club.

  • Wij zorgen voor goede en vakkundige begeleiding en training. Mocht een train(st)er langere tijd uitvallen of stoppen, wij zorgen voor vervanging.
  • Wij regelen een goede (oefen) accommodatie.
  • Wij tredenen voor uw club of groep op als juridisch rechtspersoon. Uw club of leden kunnen niet (persoonlijk) aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging, ongeval of letsel.
  • Wij sluiten met train(st)ers goede en rechtvaardige contracten af. U hoeft zich niet te bemoeien met premieafdrachten of andere belastingtechnische zaken.
  • Onze clubs en groepen kunnen gebruik maken van onze website, als u wilt kan uw club of groep een eigen webpagina krijgen. Ook kunt u gebruik maken van alle andere promotiemiddelen, zoals folders, flyers, meedoen bij evenementen en vele andere zaken die de Stoa in huis heeft of organiseert.
  • De Stoa is aangesloten bij het initiatief "Meedoen in Borger"-Odoorn", en kan leden met een laag inkomen helpen een vergoeding voor de contributie te krijgen.

Het voegt veel toe om lid van de Stoa te zijn. Wilt u verdere informatie, bel even ons centraal telefoonnummer 06 11053931.