het STOA doe team.
v.l.n.r.:
Hans Snell, Fenna Breedveld-Boes, Geert Bottinga.

 

 

wij houden u in beweging...een leven lang!

 

Fit met 55+ seniorensport

Fit met 55+ senioreneducatie

Fit met 55+ seniorenwelzijn

 

Stichting Ouderen Activiteiten Borger-Odoorn

 

 

 

 

 

 

 

De STOA (Stichting Ouderen Activiteiten) zet zich in ten behoeve van senioren in de gemeente Borger-Odoorn. Deelnemers uit buurgementen zijn welkom.

 De STOA,

  • initieert activiteiten, voert uit en begeleid de bij haar aangesloten clubs, verenigingen, groepen en individuele leden,
  • zoekt samenwerking met organisaties die eenzelfde of soortgelijke doelen nastreven,
  • werkt zonder enig oogmerk op winst; alle medewerkers zijn onbezoldigde vrijwilligers.

Activiteiten: Het centrale onderwerp van de Stoa is 'blijf in beweging met lichaam en geest' en doe mee! De Stoa biedt voor senioren veel mogelijkheden om fit te blijven, of te worden, in sportieve bewegingsclubs zoals gymnastiek, wandelgroepen en dansgroepen. Alle groepen worden begeleid door opgeleide docenten-begeleid(st)ers. De Stoa speelt in het bijzonder ook in op de behoeften van deze tijd zoals de toenemde digitalisering waaraan senioren en ouderen deel moeten nemen. Computerlessen, tabletlessen en themalessen zijn een belangrijke taak om senioren wegwijs te maken in de omgang met de communicatiemiddelen van deze tijd. Maar ook kunst, cultuur en gezelligheid komen niet te kort. Regelmatig houdt de Stoa lezingen en presentaties, gezellige thema café's en seniorendagen.

Onderstaande videoclip geeft u in vijf minuten een indruk over onze activiteiten.